RUSSIA 2007-08 Team Lists Updated 22.03.2013 Home
  Players Club Tests ROM POR ESP ROM GEO CZE ITA ROM URG TOT GTOT
  Igor Klyuchnikov  VVA-Podmoskovje 17 B B B B B ~ ~ ~ ~ 5 22
  Andrey Kuzin  VVA-Podmoskovje 35 Wc W W Wc Wc Wc ~ ~ ~ 6 41
  Alexandr Gvozdovsky  Krasniy Yar-Krasnoyarsk 9 W W sB W W B ~ ~ ~ 6 15
  Vladimir Ostroushko  RC Krasnodar 4 sW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 5
  Oleg Kobzev  VVA-Podmoskovje 10 ~ ~ W ~ ~ ~ B B W 4 14
  Dmitriy Zubarev  Enisey-STM 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ W W W 3 6
  Valery Ignatev  Enisey-STM-Krasnoyarsk 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sW B 2 8
  Mikhail Babaev  VVA-Podmoskovje 4 C C ~ ~ ~ C C W C 6 10
  Sergey Trishin  VVA-Podmoskovje 6 C sC C C sC C C C ~ 8 14
  Igor Galinovskiy  Krasniy Yar-Krasnoyarsk 6 ~ C C C C ~ ~ ~ ~ 4 10
  Sergey Belousov  VVA-Podmoskovje 4 ~ ~ ~ ~ ~ sC ~ ~ C 2 6
  Sergey Shishkov VVA-Podmoskovje 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ FH C sC 3 3
  Yuriy Kushanrev  VVA-Podmoskovje 11 FH FH sFH FH FH FH ~ ~ ~ 6 17
  Aleksey Korobeinikov  Enisey-STM-Krasnoyarsk 33 ~ sFH FH ~ ~ sW ~ ~ ~ 3 36
  Sergey Kuzmenko 02-03    Enisey-STM 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FH FH 2 5
  Alexander Shakirov  VVA-Podmoskovje 17 SH ~ ~ SH SH sSH ~ ~ ~ 4 21
  Viktor Motorin  VVA-Podmoskovje 18 sSH SH SH sSH sSH SH SH sSH ~ 8 26
  Aleksander Yanyushkin  Slava Moscow 18 ~ sSH sSH ~ ~ ~ sSH SH SH 5 23
  Alexey Panasenko  VVA-Podmoskovje 7 8 ~ ~ ~ 8 8 ~ ~ ~ 3 10
  Andrey Garbuzov  Krasniy Yar-Krasnoyarsk 14 F s8 F 8 F L ~ ~ ~ 6 20
  Kirill Kushnarev  VVA-Podmoskovje 11 F F F F ~ ~ F F F 7 18
  Valery Fedchenko  Enisey-STM-Krasnoyarsk 23 L L L L L L ~ ~ ~ 6 29
  Alexander Voytov 05-06 VVA-Podmoskovje 13 L ~ ~ ~ ~ ~ L L ~ 3 16
  Ivan Prishchepenko  Enisey-STM-Krasnoyarsk 17 P P P P ~ ~ ~ ~ ~ 4 21
  Alexandr Khrokin  VVA-Podmoskovje 37 P P P P P ~ ~ P P 7 44
  Vladislav Korshunov  VVA-Podmoskovje 22 H 8 8 H H ~ W 8 ~ 7 29
  Oleg Kobzev  VVA-Podmoskovje 1 sF ~ ~ ~ ~ W ~ ~ ~ 2 3
  Evgenz Matyevev  Agen, France 1 sL ~ ~ ~ sP F ~ ~ ~ 3 4
  Sergey Novoselov  Enisey-STM-Krasnoyarsk 9 sP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 10
  Ivan Povyesma  Slava Moscow 1 sP ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 2
  Victor Gresev  VVA-Podmoskovje 3 ~ F sH ~ C F ~ ~ ~ 4 7
  Andrey Ostrikov  Agen, France 0 ~ L L F F ~ ~ ~ ~ 4 4
  Vladimir Marchenko  Enisey-STM-Krasnoyarsk 12 ~ Hc ~ sH sH ~ ~ Hc Hc 5 17
  Andrey Khorostyanoy Enisey-STM-Krasnoyarsk 0 ~ sF ~ ~ ~ sL ~ ~ ~ 2 2
  Aleksey Chernyshev  Slava Moscow 0 ~ sP sP ~ P P sP sP sP 7 7
  Vladimir Botvinnikov  Enisey-STM-Krasnoyarsk 0 ~ sP ~ sP sP P sP sP sP 7 7
  Kirill Kulemin  Agen, France 5 ~ ~ ~ L L ~ ~ ~ ~ 2 7
  Vyacheslav Grachev  Bayonne, France 35 ~ ~ ~ ~ sF ~ ~ ~ ~ 1 36
  Nazir Gasanov Slava Moscow 0 ~ ~ ~ ~ ~ H ~ ~ ~ 1 1
  Rinat Timerbulatov  VVA-Podmoskovje 0 ~ ~ ~ ~ ~ sF sL s8 ~ 3 3
  Alexey Travkin 04-05 VVA-Podmoskovje 21 ~ ~ ~ ~ ~ sP ~ P P 3 24
  Alexey Volkov VVA-Podmoskovje 0 ~ ~ ~ ~ ~ sH sH sH sH 4 4
  Andrey Sorokin 95-96 VVA-Podmoskovje 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 F 8 3 4
  Andrey Lugin 04-05 Slava Moscow 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ L L L 3 6
  Artem Fatakhov Krasniy Yar 14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ F ~ F 1 16
  Sergey Bazhenov  Enisey-STM-Krasnoyarsk 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ sF ~ sF 2 2
  Alexey Andreev  VVA-Podmoskovje 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ s8 ~ ~ 1 1
  Victor Kobzev VVA-Podmoskovje 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sL L 2 3
  Home