RUSSIA 2009-10 Point Scorers Home
  Russia 2009-10 Russia All Tests  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Yuriy Kushanrev  2 9 19 ~ 85 6 32 56 ~ 262  
Alexander Yanushkin  3 5 4 ~ 37 5 7 12 ~ 75  
Vasily Artemyev  4 ~ ~ ~ 20 4 ~ ~ ~ 20  
Igor Klyuchnikov  2 1 1 ~ 15 4 3 2 ~ 32  
Alexander Gvozdovskiy  2 ~ ~ ~ 10 15 ~ ~ ~ 75  
Evgeny Matveev  2 ~ ~ ~ 10 5 ~ ~ ~ 25  
Vladimir Ostroushko  2 ~ ~ ~ 10 3 ~ ~ ~ 10  
Alexey Makovetsky  2 ~ ~ ~ 10 2 ~ ~ ~ 10  
Alexander Khrokin  1 ~ ~ ~ 5 7 ~ ~ ~ 35  
Victor Gresev  1 ~ ~ ~ 5 6 ~ ~ ~ 30  
Vladislav Korshunov  1 ~ ~ ~ 5 5 ~ ~ ~ 25  
Georgiy Minadze  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
penalty 1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Kuzin  ~ ~ ~ ~ 18 ~ ~ ~ 90  
Alexander Khrokin  ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ 35  
Alexey Koroberynikov  ~ ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ 27  
Sergey Trishin  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Andrey Garbuzov  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Artem Fatakhov  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Kirill Kushnarev  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Alexander Shakirov  ~ ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ 15  
Alexander Voytov  ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Mikhail Babaev  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Panasenko  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Travkin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Botvinikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Ostrikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Kirill Kulemin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Evgeny Pronenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Bazhenov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Karlo Maglakelidze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Nikita Medkov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Popov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Dmitry Gerasimov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Sergueev jnr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Tolstykh  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Temnov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
 
Home