RUSSIA 2010-11 Point Scorers Updated 21.03.2013 Home
  Russia Test Matches 2010-11 Russia All Test Matches  
POINT SCORERS T   C   PG   DG   TL   T   C   PG   DG   GTL  
Yuriy Kushanrev  ~ 6 15 ~ 59 6 38 71 ~ 319  
Konstantin Rachkov 06-07 1 7 6 ~ 37 8 17 28 ~ 188  
Vasily Artemyev  6 ~ ~ ~ 30 10 ~ ~ ~ 50  
Vladimir Ostroushko  5 ~ ~ ~ 25 7 ~ ~ ~ 35  
Alexander Yanyushkin  2 ~ 3 ~ 19 7 7 15 ~ 94  
Igor Klyuchnikov  1 3 2 ~ 17 5 6 4 ~ 49  
Denis Simplikevich 2 ~ ~ ~ 10 2 ~ ~ ~ 10  
Andrey Kuzin  1 ~ ~ ~ 5 19 ~ ~ ~ 95  
Viatcheslav Gratchev 07-08 1 ~ ~ ~ 5 14 ~ ~ ~ 70  
Victor Gresev  1 ~ ~ ~ 5 7 ~ ~ ~ 35  
Igor Galinovskiy 08-09 1 ~ ~ ~ 5 7 ~ ~ ~ 35  
Alexander Shakirov  1 ~ ~ ~ 5 4 ~ ~ ~ 20  
Alexander Voytov  1 ~ ~ ~ 5 3 ~ ~ ~ 15  
Alexey Makovetsky  1 ~ ~ ~ 5 3 ~ ~ ~ 15  
Artem Fatakhov  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Boltenkov 1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Rushan Yagudin  1 ~ ~ ~ 5 1 ~ ~ ~ 5  
Alexander Khrokin  ~ ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ 35  
Sergey Trishin  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Evgeny Matveev  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Andrey Garbuzov  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Vladislav Korshunov  ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ ~ 25  
Kirill Kushnarev  ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Ivan Prischepenko 08-09 ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ 20  
Oleg Kobzev 08-09 ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ 10  
Mikhail Babaev  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Panasenko  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Andrey Ostrikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Travkin  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Vladimir Botvinikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Alexey Koroberynikov  ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 5  
Nikita Medkov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Evgeny Pronenko  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Popov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Karlo Maglakelidze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Temnov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Valeriy Tsnobiladze ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Grigory Tsnobiladze  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Evgeny Titov ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Andrey Bykanov 05-06 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Mikhail Sidorov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Anton Ryabov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Denis Antonov  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Chernyshov 07/08 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Adam Byrne ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Sergey Sergueev jnr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Alexey Scherban ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0  
Home