NIUE  27 V   NEW CALEDONIA  5
  COMPETITION: FORU Oceania Cup Final                                                                        Updated 26.10.2008
  VENUE: Rivière Salée Stadium, Noumea DATE: 30 August 2008 SPECTATORS: 500
  REFEREE: Sione Tanoa (Fiji) HALFTIME: 12-5  
  SCORERS: SCORERS:
  TRIES: Faleuka, Tusini, Pulefolau, Moala, Halagi TRIES: Siega
  CONVERSIONS:  CONVERSIONS:
  PENALTY GOALS: Pihigia PENALTY GOALS:
  DROPPED GOALS: DROPPED GOALS:
   
15 Kenny Akula 15 Soane Maka  
14 Afele Laona (22) 14 Jean-Philippe MacKenzie (22)  
13 Mathew Faleuka (19) 13 Jean-Baptiste Vaitulukina   
12 Gavin Tusini (20) 12 Falatea Taofifenua  
11 Desmond Tamatoa (21) 11 Kevin Siega  
10 Ricki Halagi  10 Arnaud Abry (21)  
9 Vincent Pihigia 9 Sebastien Gey  
8 Afargo Laufoli (16) 8 Irene Filiseka   
7 Peter Mata  7 Lolesio Mauvaka  
6 Leonale Bourke  6 Siale Talalua (16)  
5 Brian Pulefolau 5 Desire Takatai (20)  
4 Manu Tikoipau 4 Yves Godts (19)  
3 Mitchell Liumaihetau 3 Bernard Feleu (16)  
2 Luke Gibb (17) 2 Latuka Maituku (18)  
1 Sonny Haioti 1 Jean-Baptiste Talalua (16) (17)  
   
16 Sosifa Moala (8) 16 Jonathan Telepeni (6) (1) (3)  
17 Ryan Faliiu (2) 17 Ivanohe Takatai (1)  
18 Jason Karena  18 Latuka Maituku (2)  
19 Julio Talagi (13) 19 Armand Salles (4)  
20 ? (12) 20 ? (5)  
21 Zachariah Makauilitogia (11) 21 David Laufilitoga (10)  
22 Anthony Pulu Jnr (14) 22 Marcel Kauma (14)  
   
  HEAD COACH: HEAD COACH:
               
MATCH NOTES
Niue took the FORU Oceania Cup.


Sources
Match report from Andrea Healy, FORU
Note: Match report gives Mathew Faleuka as filling the No.20 bench position as well. Likewise Jean-Baptiste Talalua fills both the No.1 and No.20 position for New Caledonia.