INDIA IND
Players   Tries Points   Fixtures up to 06/07/2019
Balmiki Akash 1 15   1998 CHN, SGP ; Missing : THA
Bose Rahul 1 5   2001 ARE, KAZ
Brown Francis 3 29   2002 LKA, KAZ, THA
Dagar Deepak 1 5   2003 TWN, MYS, SGP ; Missing : PAK
Dagar Gautam 1 9   2004 CHN, PAK, THA, LKA
Dagar Kamaldeep 1 5   2005 KAZ, MYS, GUM
Dagar Nitin 3 15   2006 THA ; Missing : MYS
Devinder Lochab 2 10   2007 PHL ; Partial : GUM
Devrukhkar Shailesh 5 25   2008 THA ; Partial : PAK
Dubal Sourabh 2 10   2009 MYS, PAK
Faizullabhoy Mukkaram 3 15   2010 CHN, PHL
Hussain Nasser 17 90   2011 THA, IRN
Indorewala Mufaddal 2 10   2012 PAK, GUM, THA
Jena Bikash Kumar 3 15   2013 SGP, IRN
Khatri Mohit 2 10   2014 UZB, PAK
Khatri Neeraj 1 5   2015 UZB(1,2)
Khatri Prince 5 25   2016 no match
Khatri Vikas "Chotu" 8 47   2017 SNG, TWN
Krishnamoorthy Puneeth 4 20   2018 TWN, THA
Kumar Hemanth V 1 10   2019 CHN, IDN
Lama Sujai 1 9      
Lochab Amit 1 5      
Lochab Rakesh 3 15      
Madanda Thimmalay 1 5      
Pendse Hrishikesh 2 10      
Punia Deepak Kumar   2      
Roy Pritom 1 5      
Sajwan Suresh 1 5      
Samra Manmandir 4 20      
Sawant Ganesh 9 45      
Sen Supratik 2 13      
Sethna Rohaan 1 79      
Sharma Deepak 4 20      
Shinde Avinash 1 5      
Shokender Shokender 1 5      
Singh Chaitanya 3 15      
Singh Parvinder 4 20      
Singh Rohit 1 5      
Singh Sandeep 2 10      
Singh Shokender 2 10      
Singh Sukhdeep 2 10      
Singh Surinder 6 30      
Singh Ghuman Dalwinder   2      
Singh Ladhar Amarveer 3 15      
Subherwal Ajay 3 15      
Todkar Pappu 1 5      
Tuiweli Serukalou 1 5      
Unwala Karyus 2 10      
Vartazarian Emil 1 125      
Wilkes Timothy 1 5      
             
Gilles Etienne