KAZAKHSTAN KAZ
Players   Tries Points   Fixtures up to 22/05/2019
Abdrahzakov Ildar 8 40   2004 ARE(1), THA ; Missing : ARE(2), MYS
Akymbekov Daulet 7 35   2005 IND, MYS, LKA(1) ; Missing : GUM, LKA(2)
Antonov Evgeny 3 15   2006 SGP, TWN
Antonov Yevsenzi 1 5   2007 THA, TWN, LKA, ARE
Bushmelev Ivan 1 5   2008 HKG, JPN, ARE, KOR
Cherkashin Denis 4 32   2009 JPN, KOR, SGP, HKG
Chernykh Vladimir 4 20   2010 ARE, HKG, JPN, KOR, URY
Daulet Akymbekov 1 5   2011 HKG, UAE, JPN, LKA
Galiyev Ruslan 2 10   2012 JPN, UAE, KOR, HKG
Galushkin Ivan   2   2013 TWN, THA, LKA
Gusselnikov Oleg 1 5   2014 TWN
Imam Akhiyat 2 10   2015 LKA, SGP ; Missing : DZA(1,2), LBN
Ivanchenko Grigoriy 5 25   2018 MNG, PAK
Ivanov Nikita 1 5   2019 THA, GUM
Kharlov Sergey 1 7      
Konev Sergey 1 5      
Kurbanov Rustam 1 5      
Leonov Pavel 1 5      
Lifontov Maxim 4 218      
Litvinov Grigoriy 1 5      
Lukmanov Alexey   8      
Lymar Alexander 1 5      
Makarenko Anton 3 15      
Mashurov Timur 3 15      
Muradov Dzhalil 1 11      
Mussalmenkov Armon 1 5      
Nazhibayev Abdrakhman 1 5      
Nozhkin Sergey   2      
Olkhovskiy Ivan 4 43      
Ossikovskiy Ivan 4 20      
Paceyev Stanislav 1 5      
Pichugin Dmitriy 4 24      
Polkovnikov Alexander 2 10      
Polyakov Alexander 1 5      
Romanov Evgeny 1 5      
Romanov Yuloy 1 5      
Rudoy Anton 27 135      
Sazonov Evgeny 2 27      
Shegebay Baurzhan 3 15      
Shekurov Evgeny 3 15      
Sheshin Evgeny 3 15      
Shorin Mikhail 1 5      
Skymokov Davlet 1 5      
Soloviyev Mikhail 4 20      
Suleimenov Dastan 1 5      
Thevkrow Gregory 1 5      
Timoshin Timur 2 10      
Tkachenko Dmitriy 2 10      
Trofimov Nikita 3 15      
Tronin Dimitriy 1 5      
Tursunbek Onlasyn 2 12      
Vorobov Evgeny 2 10      
Zaharov Alexander 4 20      
Zhanseitov Serik 3 15      
Zolotukhin Alexander 2 10      
             
Gilles Etienne